06 - 291 293 98 info@shelleybrandon.nl

Wie ben ik

Mijn naam is Shelley Brandon (1975), licensed NLP Coach™ & Hypnotic Practitioner en bemiddelaar. Ik heb veel praktijkervaring en ben zelfstandig ondernemer sinds 2008. In het bedrijfsleven heb ik diverse functies vervuld en als coach, trainer en staffunctionaris binnen de semioverheid.

Als coach ben ik sterk in het helder krijgen van een vraagstuk. Ik zorg voor een bewustwordingsproces hoe je zelf de verantwoordelijkheid kan nemen voor de gewenste verandering. Mijn passie ligt bij het coachen van (jong)volwassenen op het gebied van verandering, emoties en (zelf)vertrouwen.

Specialisme: NLP & Hypnose, conflictbemiddeling, jongeren, talent en persoonlijke ontwikkeling.
Kenmerkend: integer, creatief, verbindend, scherpzinnig en enthousiast.
Aanvullend: vrijwillig coach bij Coach&CoPRO van SOVEE in Amersfoort, voor jongeren van 16 – 23 jaar (van 2011 – 2019).


‘Coachen en begeleiden betekent dat ik dagelijks mag doen wat ik het liefste doe, met veel plezier en
betrokkenheid. Ik zie het als mijn persoonlijke missie dat ik een bijdrage mag leveren aan jouw geluk. Je wordt bewust van wat er speelt, wat je er aan kan doen en hoe je zelf de verantwoordelijkheid kunt nemen voor nu en je toekomst. Samen met jou maak ik het Wat, Waarom en vooral Hoe je doet wat je doet inzichtelijk’.

Licensed by the Society of NLP Licensed by the Society of NLP

Licensed by the Society of NLP

Pin It on Pinterest

Share This