06 - 291 293 98 info@shelleybrandon.nl

Voor kinderen is het fijn om zo nu en dan een compliment te krijgen. Een compliment kan ervoor zorgen dat een kind zich echt gezien voelt. Door een goed gevoel kunnen kinderen zich vaak beter door ontwikkelen. Lees verder wat je kunt doen om een kind extra complimenten te geven: extra complimenten kind_liefsoppapier

Pin It on Pinterest

Share This