06 - 291 293 98 info@shelleybrandon.nl

Een aankomende toets, overhoring of voorbereiden voor een presentatie of spreekbeurt. Dat kan wat spanning met zich mee brengen. Veel leerlingen zijn dan echt gebaat bij een fijne motivatie voor-, en achteraf. Wat kun je allemaal doen? Lees er meer over: Blog Complimenten in het onderwijs bij liefsoppapier

Pin It on Pinterest

Share This