06 - 291 293 98 info@shelleybrandon.nl

Begeleiding

Soms is coaching alleen niet genoeg en is een actieve en praktische begeleiding wenselijk. Deze is vaak van langere duur en gericht op ondersteuning bij het dagelijkse leven. Het kan tegelijkertijd met een persoonlijk coachtraject.

Denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij:

  • het op orde krijgen van je administratie;
  • bemiddelen tussen instanties, organisaties en personen;
  • het onderzoeken van werkmogelijkheden;
  • contacten leggen met verschillende instanties;
  • de juiste mensen om tafel krijgen;
  • de voortgang bewaken en acties ondernemen;


Wat levert het je op?

De begeleiding levert je rust, inzicht en overzicht op waardoor je uiteindelijk zelf verder kan. Je krijgt praktische handvatten aangereikt welke je helpen de situatie weer zelf aan te kunnen.

Contact me gerust voor meer informatie.

Pin It on Pinterest

Share This